logo

MİLEXİM DÜNDEN BUGÜNE


Şirketimizin temelleri 1974 yılında Kumluca da çardak şeklinde bulunan toptancı halinde atılmıştır.Halciliğin yanında tarımla da uğraşan aile 1974-1980 yılları arasında hurda plastik toplama işleri de yapmıştır. 1979-1981 yılları arasında 2 sezon Hızırkahya köyünde bulunan toptancı halinde komisyonculuk yapmıştır. 1981 yılından itibaren de şirketimizin asli merkezini oluşturacak olan komisyonculuğa Kumluca Toptancı Hali 23 numara da iç piyasa tüccarlarına ve ihracatçılarına mal temini şeklinde başlamıştır. 1994 yılında yaş sebze ve meyve sektöründe kurumsallaşmak amacıyla Çetinler Tarım Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi,Turhan ÇETİN,Muhammet ÇETİN ve Ali ÇETİN ortaklığıyla kurulmuştur. 1995 yılında komisyonculuk ve ihracatçılık faliyetlerine destek olması amacıyla şirketin bünyesine Antalya Toptancı Hali’nde 88 numara da katılmıştır.

Şirketleşmeyle birlikte gelen talepler doğrultusunda ilk ihracat Rusya ve İsveç’e gerçekleştirilmiş,o dönemin şartlarından dolayı İsveç ihracatı belli bir süre Antalya’dan yürütülmüştür.İsveç ve Rusya’dan sonra devreye Moldova ve Gürcistan hattı da girmiştir. 2000 yılında ihracat için gerekli olan ambalaj sağlanamadığı için şirketimiz bünyesinde Kumluca da ahşap ambalaj üretim fabrikası kurulmuştur.Ambalaj üretim fabrikasının devreye girmesiyle firmanın ihtiyacı olan ambalaj üretilmiş ayrıca bölgede faaliyet gösteren diğer ihracatçılarında ambalaj tedariği sağlanmıştır. Şirketimiz bünyesinde ihracatın gelişmesiyle birlikte 2002 yılında Romanya da bir şube açılmış ve o şube de MİLEXİM markasıyla Romanya pazarına giriş yapılmıştır.

Daha sonraki dönemde şirketimiz markalaşma yoluna gitmiş ve tüm ürünlerinde ve ülkeler de tescilli MİLEXİM markasını kullanmıştır. Firmamızın ihracatının yoğunlaşmasıyla birlikte 2003 yılında hal içinde küçük olan tesisler birletirilerek HACCP-ISO 22000 standartları doğrultusunda gerekli tadilatlar yapılarak modern bir ihracat paketleme tesisi oluşturulmuştur. Bölge narcılığının gelişmesiyle beraber ve yurt dışındaki müşterilerin talepleri doğrultusunda soğuk hava deposı ihtiyacı gündeme gelmiş ve 2004 yılında şirketimiz bünyesinde ki ambalaj fabrikasının yanına 500 ton kapasiteli soğuk hava deposu kurulmuştur. 2004 yılında belirli üreticilerle birlikte Gıda Güvenliği ve İzlenebilirliğini sağlamak amacıyla iyi tarım uygulamaları devreye sokulmuş ve bu bağlamda üreticilerin tarımsal girdi ihtiyacının karşılanması amacıyla zirai ilaç bayii şirket bünyesine dahil edilmiştir.

2005 yılında yılında komisyonculuk ve ihracat faliyetlerine yayla sezonunda da destek olması amacıyla Antalya’nın Elmalı ilçesi toptanci hali 3-4-5 numarada faliyete başlanmıştır.2014 yılında da aynı amaçla Burdur ilimizin Söğüt ilçesinde 4-5 numara da faliyet gösterilmeye başlanmıştır.6 ay süren yayla sezonu siz değerli tüketicilerimizin en güzel sebze ve meyveleri sezonunda tüketebilmesi içindir.2008 yılında şirketimizin kurucusu Turhan ÇETİN’in önderliğinde 210.000 m2 arazi içerisinde tropik meyvecilik(avokado,jojoba),zeytincilik,büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında da faliyet gösterilmeye başlanmıştır.

2015 yılında toplamda 50.000 m2 kapalı alan üretim tesisimiz kurulmuş,örtü altı sebzeciliği dediğimiz seracılık faliyetlerine başlanmıştır.Takip eden dönemde 20.000 m2 açık alan üretim tesisimizde devreye girmiştir.

Şirketimiz sadece tarım alanın da değil sosyal sorumluluk bakış açısıyla Eğitim sektöründe de 2017 yılında Müjgan ÇETİN Eğitim Kurumları Kreş Ana Okulu ve Sanat Merkezi olarak bölgemize hizmet vermeye başlamıştır. 2018 yılı itibariyle ihracat yaptığımız ülkeler ;Bulgaristan,Rusya,Belarusya,Romanya,Moldova ,Gürcistan,Azerbaycan,Polonya,İsviçre,Makedonya,Bosna Hersek,Kosova,Arnavutluk,Irak,Katar,İsrail, Suudi Arabistan’dır.Bu ülkelere toplamda bir yıl içinde 1200 parti ve 25.000 ton yaş sebze meyve ihracatı gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz halen komisyonculuk,ihracat,ahşap kasa imalatı,açık ve kapalı sera üretim tesisleri,zirai ilaç bayi,hayvancılık ve eğitim sektörlerinde hizmet vermektedir.

Şirketimiz 2018 Aralık ayı itibariyle DIN EN ISO 22000 standardının şartlarına uyan bir gıda güvenliği yönetim sistemi içinde faliyet göstermektedir.

MİSYONUMUZ

Bölgemizde yaklaşık 52 yıl önce üreticilikle başlayan bu serüvende 2018 yılı itibariyle 65 çalışanımız,4 ayrı paketleme ve komisyon tesisimiz,açık ve kapalı(sera) alan üretim tesislerimiz,21 dünya ülkesine yapılmakta olan ihracatımız ve şirketimize bağlı olan yaklaşık 1200 çiftçimizle yaş sebze ve meyve sektöründe parlayan bir yıldız olarak yolumuza devam ediyoruz.

VİZYONUMUZ

Gelişen ve globalleşen dünya da Avrupa standartlarına uygun ve kaliteli yaş sebze meyve üretimini sağlayıp tüm dünyaya pazarlamak.İŞ KOLLARIMIZ

NELER YAPIYORUZ

ZİRAİ İLAÇ ve GÜBRE BAYİ

2004 yılında belirli üreticilerle birlikte Gıda Güvenliği ve İzlenebilirliğini sağlamak amacıyla iyi tarım uygulamaları devreye sokulmuş ve bu bağlamda üreticilerin tarımsal girdi ihtiyacının karşılanması amacıyla zirai ilaç bayii şirket bünyesine dahil edilmiştir.Bayimizde 1 ziraat mühendisi ve 1 ziraat teknisyeni bulunmaktadır.
YAŞ SEBZE ve MEYVE KOMİSYONCULUĞU

1974’de Kumluca ‘da başlayan yaş sebze ve meyve komisyonculuğu faliyetlerimiz 2018 yılı itibariyle bünyesinde 4 şubesi(Antalya hali no:88 –Kumluca hal no:4-5,Elmalı hal no:4-5,Burdur Söğüt hal no:3-4-5) ve 75 çalışanıyla tüm Türkiye tüketici hallerine hizmek vermektedir.

SEBZE ve MEYVE İHRACATI

1995 Yılında Antalya toptancı halinde ilk olarak Rusya ve İsveç’le birlikte başlayan ihracat faliyetlerimiz 2018 yılı itibariyle; Bulgaristan, Rusya, Belarusya, Romanya, Moldova, İngiltere, Almanya, Estonya, Gürcistan, Azerbaycan, Polonya, İsviçre, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Irak, Katar, İsrail, Suudi Arabistan’la devam etmektedir.Bu ülkelere toplamda bir yıl içinde 1200 parti ve 25.000 ton yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirilmektedir.

ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ / SERACILIK

2015 yılı itibariyle toplamda 50.000 m2 kapalı alan üretim tesisimiz kurulmuş,örtü altı sebzeciliği dediğimiz seracılık faliyetlerine başlanmıştır.Takip eden dönemde 20.000 m2 açık alan üretim tesisimizde devreye girmiştir.Toplamda aylık 35 ton sebze üretimi yapılmaktadır.Hedeflerimiz içerisinde toplam üretim tesislerimizi 200.000 m2 alana çıkarmak bulunmaktadır.


TAHTA KASA İMALATI

2000 yılında ihracat için gerekli olan ambalaj malzemesi çeşitliliği için şirketimiz bünyesinde Kumluca da tahtakasa ve palet üretim fabrikası kurulmuştur.Fabrikamızın devreye girmesiyle firmanın ihtiyacı olan tahta kasa ve palet üretilmiş ayrıca bölgede faaliyet gösteren diğer ihracat firmalarınında tahta kasa ve palet tedariği sağlanmıştır.2018 Yılı tibariyle fabrikamızda ham madde olarak kullanılan 850 ton endüstriyel ağaç (kavak) işlenerek bir sezonda 600.000 adet tahta kasa ve 300.000 adet ihracat paletini yaklaşık 15 çalışanımızla imal edip ihracata katkı sağlanmaktadır.

SERA MALZEMELERİ SATIŞ BAYİ

2004 yılında zirai ilaç ve gübre bayiinin açılmasıyla birlikte üreticilerimizin ihtiyacı doğrultusunda,seralarda kullanılan naylon örtü,sulama sistemleri,motopomplar vb. malzemeleri çiftçilerimizin hizmetine sunarak,örtü altı yetiştiriciliğinde seralar için tüm teknik ekip ve ekipmanı tedarik etmekteyiz.